Arşiv

Bilanço

0
Bir kuruluşun mali durumunun özeti. Aktif kısmında işletmenin sahip olduğu tüm değerler (mal varlığı ve alacaklar); pasif kısımda ise işletmenin tüm sorumlulukları (sermayesi, rezervleri...

Devalüasyon

0
Sabit döviz kuru sisteminde, dış dengeyi sağlamak amacı ile ulusal paranın dış değerinin hükümet tarafından düşürülmesine devalüasyon denir. Ulusal paranın dış değerinin düşürülmesi ithalatın...