Arşiv

Akadlar

Akadlar

0
M.Ö. 4000 yılında Arap Yarımadası'ndan Mezopotamya'ya gelip yerleşen Sami kökenli topluluk. Kral Sargon Sümerliler'i yenerek Fırat Nehri boylarında Akadları kurmuştu. Tarihteki ilk düzenli orduya...

Asurlular

0
Kuzey Irak'ta, Dicle kıyısında bulunan Asur (veya Aşur) şehri ve çevresinde Samiler tarafından kurulmuş güçlü bir devlettir. M.Ö. 3000 yıllarından M.Ö. 612'ye kadar varlığını...

Maraton Savaşı

0
Grek-Pers savaşlarının ilki olan muharebe.Maraton Savaşı, Yunan şehir devletlerinin Anadolu'da bulunan İyonların ayaklanmalarını desteklemesi nedeniyle yaşandı. Pers hükümdarı I. Darius, Atina üzerine gemilerle yaklaşık...

Thales

0
Miletli gökbilimci, filozof ve matematikçi. (M.Ö. 625-545)Yedi bilgelerin en eskisi ve en ünlüsüdür. Aristo onu, İyonya filozoflarının ilki olarak saymıştır. Günümüzde de Batı felsefesinin...

Vandallar

0
Eski Doğu Germen topluluklarının Macaristan bölgesinde yaşayan kolunun adı. Vandallar, Hunlar'ın önünden çekilen Almanlar'ın baskısıyla yerleşik düzenlerini bozmak zorunda kaldılar. Kendileriyle birlikte Süevler'i ve...