Evlilikte İletişim

 • Neden sinirlisin? — Yanlış soru.
 • Seni sinirlendiren bir şey mi oldu? — Doğru soru.

İletişim, kişiler arasında yer alan duygu ve düşünce alışverişidir. Duygu ve düşünce merkezde olduğu için birey iletişim kurarken dikkat etmelidir.
Evlilik, iki insanın bir araya gelerek oluşturduğu toplumsal bir kurumdur. İki insan bir araya gelerek birlikte bir hayatı paylaşır. Evlilik sürecinin devamlılığı ve sağlıklı ilerlemesi için de doğru iletişim gereklidir.

Sözlü iletişim: Ses unsuru, sesin şiddeti, tonu ve vurgusunu kapsar.

Sözsüz iletişim: Yüz ifadesi, mimikler, göz hareketleri ve duruşu kapsar.

Evlilik Sürecinde Eşler Arası İletişimi Etkileyen Faktörler

 • Eşlerin sahip olduğu değerler, kültür.
 • Mizaç, kişilik.
 • “Ben nasıl bir eşim, eşime karşı davranışlarım nasıl?”
 • Ekonomik faktörler.
 • Her iki tarafın aile yapısı.
 • Sosyokültürel değerler.

İletişimi Engelleyen Faktörler

 • Emretme,
 • Yönetme,
 • Denetleme,
 • Uyarma,
 • Tehdit etme,
 • Kısıtlama,
 • Suçlama,
 • Yargılama,
 • Karşıdakini gülünç duruma düşürme,
 • Sık eleştirme,
 • Önyargılı davranma,
 • Egemen olma girişimi,
 • Alkol – madde bağımlılığı,
 • Aşırı kıskançlık.

Evlilik Sürecinde Etkili İletişimin Kuralları

 • Eşler, düşünce ve duygularını birbirlerine uygun sözcüklerle ifade etmeye çalışmalıdır.
 • Yıkıcı olmamaya özen gösterilmeli, karşıdakinin sözü kesilmemelidir.
 • Sorgulayıcı ve suçlayıcı şekilde konuşulmamalı, ben dili kullanılmalıdır. “Ben bu davranışından dolayı üzüldüm, bu sözün beni üzdü.” şeklinde ben dili kullanılmalıdır.
 • Eşler açık ve dürüst olmalıdır.
 • Eleştirilerin yıkıcı ve sert olmamasına özen gösterilmelidir.
 • Eşler, birbirlerine onaylayıcı sözler kullandığı zaman da sağlıklı bir iletişim kurulabilir.
 • Ricalar ve iltifatlar karşı tarafa değerli hissettirir, yakınlık sağlar.
 • Sözlü iletişim; daha çok rica, öneri şeklinde mi yoksa emir veya tehdit içerikli mi? Bunu gözden geçirmek gerekir.
 • İletişimin temel taşı ilgidir. Evlilikte, eşler birbirlerinin beklentilerine duyarlı yaklaşırsa ve birbirlerine gerekli ilgiyi sağlarsa, sorunlar daha rahat çözüme ulaşır.
 • “İşim çok yoğun, senin istediğin şeyleri yapamam.” yerine “Şimdi olmaz ama gelecek hafta için plan yapalım, ikimize uygun bir vakit ayarlayalım.” demek daha dengeli ve sağlıklı olur.
  • Benim ilişki kurma şeklim nasıl?
  • Karşımdaki insana kendisini nasıl hissettiriyorum?
  • Konuşmalarım yapıcı mı, yıkıcı mı?
  • Yanlışım ne olabilir?…. bu soruları kendinize sorarak farkındalık sağlayabilirsiniz.
 • Evlilik sürecinde doğru iletişim kurmak için, önce şikayet etmeyi bırakmamız ve ne istediğimizi tam olarak bilmemiz gerekir. Tam olarak neyi kastettiğimizi açıklayabilmeliyiz, açık ve net olmalı, karşımızdakine konuşma hakkı vermeliyiz. İlişkilerde dinlemek en önemli noktadır.
 • Sözsüz davranışlar da eşinize değerli olduğunu hissettirmesi açısından iletişimin sağlıklı olmasına katkıda bulunur.
 • Anlayış göstermek, iletişimi olumlu etkiler. Aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz fakat onu anlıyor olmanız, anlayış göstermeniz ona da iyi gelecektir.
 • Duygularımızı kontrol edemeyiz fakat vereceğimiz tepkileri kontrol etmek bizim elimizde, ilişkilerde çatışmaların nedeni duygular değil, verilen tepkilerdir.
 • Kritik konuları konuşacağınız zaman doğru zamanı bekleyin, eşiniz çok meşgulken kritik konuları gündeme getirmeyin.
 • Peşin hükümlerle eşinizi haksız çıkarmayın, önyargılı olmayın.
 • Empati de en önemli konulardan biridir. Empati, bireyin kendisini karşısındakinin yerine koyabilmesi, onun duygu ve düşüncelerini anlaması ve bunu karşısındaki bireye iletmesidir. Eşinizle iletişimde empati kurmak önemlidir. Olaylara onun açısından bakmanız, onun gibi düşünüp, onun gibi değerlendirmeniz gerekir. Empati kurarak onu anladığınızı göstermelisiniz.
 • Eşinizin söylediklerine ilgi gösterin, öfke ve olumsuz duygularınızı kontrol edin, dinlediğinizi gösterin, yargılamayın, konuşmasını kesmeyin.

İletişimi Engelleyen Cümleler

 • Sen de her şeyi ciddiye alıyorsun.
 • Anlaşılmazsın.
 • Başka şeylerden konuşalım.
 • Boş ver, takma, düzelir.
 • Aslında senin derdin başka.
 • Şikayet etmekten başka bir şey bilmezsin.
 • Bütün sorunlar senden kaynaklanıyor.