hizmetlerimiz

 • Duygusal, Sosyal ve Zihinsel Gelişim Takibi
 • Davranış Bozuklukları
 • Özgüven Eksikliği
 • Kaygı ve Korku Bozuklukları (Ayrılma Anksiyetesi, Sosyal Fobi, Özgül Fobi)
 • Öfke Kontrol Bozukluğu
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Akran Zorbalığı
 • Alt Islatma (Enüresiz)
 • Kaka Tutma (Endkopresiz)
 • Tırnak Yeme, Parmak Emme
 • Saç/Kaş/Kirpik Yolma (Trikotillomani)

MAKALELERİM

HAKKINDA

Eğitim Bilgileri

Julius Maximilian Üniversitesi (Almanya) Pedagoji Bölümü – Lisans ve Yüksek Lisans Derecesi

Uyguladığı Testler

 • Dikkat Testleri:Moxo, Frankfurter, Burdon, D2
 • Gelişim Testleri:Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Ankara Gelişim Envanteri, Peabody İfade Edici Dil Testi, Goodnough Zihinsel Gelişim Testi, Kelime Söyleyiş Testi
 • Görsel Algı Testleri:Frostig, Bunton, Benton
 • Zeka Testleri:Wisc-r, Porteus, Catell

İş Deneyimi

 • Unterfranken Gençlik Merkezi | Kültürler Arasında Diyalogu ve Toleransı Destekleme Eğitimi | Öğrenim Süresince Eğitmenlik Görevi
 • Bir eğitim merkezinde, çift dilli olarak büyüyen Türk çocukların dil gelişimini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttü.
 • Almanya’da Würzburg mülteci kampında, bayanlara ve çocuklara yönelik düzenlenen sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi çalışmalarında gönüllü olarak çalıştı.
 • Türkiye’ye dönüşünün ardından, farklı eğitim kurumlarında gerek gelişim geriliği olan gerekse duygusal desteğe ihtiyacı olan çocuklarla ve ergenlerle çalıştı.
 • Çalışmalarında; oyun terapisi ağırlıkta olmak üzere, sanat terapisi ve bilişsel davranışçı terapi tekniklerini kullanmaktadır.
 • Halen ana okullarında ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde çocuk ve ergenlerle çalışmalarına devam etmektedir.

Projeler

 • Eğitim gördüğü üniversitenin “Service-Learning” Projesinde yabancı kökenli okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik dil gelişimini destekleme, program geliştirme ve uygulama çalışmalarında görev aldı.
 • Yüksek lisans tezinde, çocukların psikolojik dayanıklılık gücünü (recilence) geliştirmeye yönelik olan prevensiyon programlarının duygusal gelişim üzerindeki etkilerini inceledi.
 • Avrupa Birliği destekli “Beratung und Migration” adlı entegrasyon projesi kapsamında Almanya’daki Türk kökenli ergenlere ve ebeveynlerine psikolojik danışmanlık hizmeti verdi
 • Biriz Derneği tarafından yürütülen “Yan Yana Projesinde” gönüllü olarak göçmen çocuklarla travma odaklı grup terapileri yürüttü.

Katıldığı Eğitim ve Seminerler

 • Aile, Çocuk Değerlendirme, Çocuk İlgi ve Yetenek Analizi Ölçekleri Eğitimi | Kim Psikoloji
 • Çocuk Çizimleri ve Resim Analizi Testleri Eğitimi | Uzman Psikolog Semih Tezelli
 • Çocuk İstismarı Atölyesi | Yrd. Doç. Serhat Nasıroğlu
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi | Oyun Terapileri Derneği | Klinik Psikolog Birgül Emiroğlu
 • Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi | Yrd. Doç. Nevin Dölek
 • İlk Görüşme Teknikleri ve Projektif Değerlendirme Testleri Eğitimi | Kim Psikoloji
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi | Dr. Nevin Dölek
 • Moxo Dikkat Testi | Moxo Türkiye | Dr. Ferda Korkmaz Özkanoğlu
 • Objektif Testler Eğitimi | Kim Psikoloji
 • Play Attention Dikkat Geliştirme Koçluk Eğitimi | Üstün Zekalılar Enstitüsü
 • Psikolojik İlk Yardım ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Eğitimi | Dr. Mert Akcanbaş
 • Wisc-r Zeka Testi Eğitimi | Klinik Psikoloji Enstitüsü | Yrd. Doç. Elif Güneri
 • Yapılandırılmış Oyun Terapisi ve Sanat Terapisi Eğitimi | Oyun Terapileri Eğitimi | Klinik Psikolog Birgül Emiroğlu
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü Eğitimi (Brain Danışmanlık)
 • Alkol ve Madde Bağımlılıklarında Komorbidite ve Tedavi (Prof. Dr. Mansur Beyazyürek)

 

Oyun çocuğun dili, oyuncaklar ise çocuğun kelimeleridir. Oyun yoluyla çocuk, yıkıcı duygularını tüm masumiyetiyle dünyaya yansıtır ve duygusal iç dengesini yeniden bulur
Elda TATLI
Uzman Pedagog