Aziz NESİN

0
Hayatı Yazar (D. 10 Aralık 1915 , İstanbul - Ö. 5 Temmuz 1995, Çeşme/İzmir). Asıl adı Mehmet Nusret Nesin’dir. Aziz, babasının adıdır. Kanuni...

Nazım Hikmet (RAN)

0
Hayatı Şair ve yazar (D. 20 Kasım 1901 , Selanik - Ö. 3 Haziran 1963, Moskova / SSCB). Tam adı Nazım Hikmet Ran....

Orhan Seyfi ORHON

0
Hayatı Şair, yazar, siyaset adamı (D. 23 Ekim 1890, İstanbul - Ö. 22 Ağustos 1972, İstanbul). Mizah yazılarında “Fiske” mahlasını da kullandı. Havuzbaşı Mektebi (1902),...

Oktay RIFAT

0
Hayatı Şair ve yazar (D. 10 Haziran 1914, Trabzon - Ö. 18 Nisan 1988, İstanbul). Tam adı Ali Oktay Rifat'tır. Trabzon Valiliği de yapmış olan...

Nesimi

0
Hayatı Asıl adı İmadüddin olan Nesimi, tasavvuf şairidir (D. 1339/1344, Diyarbakır ?, - Ö. 1418 ?, Halep). Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Doğum yeri olarak;...

Nefi

0
Hayatı Divan şairi ( D. 1572, Erzurum - Ö. 27 Ocak 1635). Asıl adı Ömer olup, Sipahi Mehmed Bey’in oğludur. Dedesi Mirza Ali...

Nedim

0
Hayatı Divan şairi (D. 1681?, İstan­bul - Ö. 1730, İstanbul). Asıl adı Ahmed. Soyunun Mevlana'ya kadar uzandığı söylenir. Sultan III. Ahmed döneminde iyi...

İsmet ÖZEL

0
Hayatı Şair ve yazar. 19 Eylül 1944, Kayseri doğumlu. Sökeli bir polis memurunun altıncı çocuğudur. Kastamonu’da, 1955 yılında Abdülhak Hamit Tarhan İlkokulunu bitirdi. Ailesi, İsmet...

Behçet NECATİGİL

0
Hayatı Şair ve yazar, çevirmen (D. 16 Nisan 1916, İstanbul - Ö. 13 Aralık 1979, İstanbul), öykü yazarı Ayşe Sarısayın’ın babasıdır. 1943 yılına kadar Behçet...

Ahmet Hamdi TANPINAR

0
Hayatı Şair ve yazar, siyaset adamı (D. 23 Haziran 1901, Şehzadebaşı / İstanbul - Ö. 24 Ocak 1962, İstanbul). Soyadı kanunundan önce Mızrakçıoğlu lakabını kullandı....

Abdülhak Hamit TARHAN

0
Hayatı Şair ve oyun yazarı, diplomat, siyaset adamı (D. 2 Ocak 1852, Bebek/İstanbul - Ö. 12 Nisan 1937, İstanbul). Babası köklü bir aileden gelen tarihçi...

Cahit KÜLEBİ

0
Hayatı Şair (D. 1917, Çeltek köyü / Zile / Tokat - Ö. 20 Haziran 1997, Ankara). Tam adı Mahmut Cahit Külebi. İstanbul Yüksek...

Mithat Cemal KUNTAY

0
Hayatı Şair ve yazar (D. 1885, İstanbul - Ö. 30 Mart 1956, İstanbul). İşkodralı köklü bir aileden gelen Selim Sırrı Bey ile Rumeli’nin Tırhala kasabasından...

Asaf Halet ÇELEBİ

0
Hayatı Şair ve yazar (D. 29 Aralık 1907, Cihangir / İstanbul - Ö. 15 Ekim 1956. İstanbul). Beylerbeyinde yaşadı. Babası eski dahiliye nezareti şifre kalem...

Samipaşazade Sezai

0
HayatıÖykü ve roman yazarı (D. 1859, İstanbul - Ö. 26 Nisan 1926, İstanbul). Tanzimat devrinin ileri gelen isimlerinden,...

Refik Halit KARAY

0
HayatıÖykü ve roman yazarı (D. 15 Mart 1888, İstanbul / Ö. 18 Temmuz 1965, İstanbul). Babası, Mudurnulu Karakayışoğulları...

Kemalettin TUĞCU

0
HayatıÇocuk edebiyatçısı (D. 1902, Çengelköy / İstanbul - Ö. 18 Ekim 1996, Çengelköy / İstanbul). Çanakkale ve Sarıkamış...

Haldun TANER

0
HayatıYazar (D. 1915, İstanbul - Ö. 7 Mayıs 1986). Ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi’nde (1935) tamamlayan Haldun Taner Almanya’da Heidelberg...