Din Eğitiminde Oyunun Yeri

Balıklar yüzer, kuşlar uçar, çocuklar oyun oynar.

Garry Landreth

Oyun, genel olarak herhangi fayda gözetilmeden boş zamanlarda eğlenmek maksadıyla yapılan bir etkinlik olarak görülmektedir. Bu bakış daha çok yetişkinlerin ve toplumun bakış açısıdır. Yani çocuk oyalanır ve eğlenir. Oyuna çocuğun gözüyle baktığımızda da durum hiç de öyle değil, aksine oyun çocuk için en önemli iştir.
Çocuk oyuna doğumla başlar. Okul öncesi çağda oyun, çocuk için tek uğraştır. Çocuğun bütün dünyası oyundur. Ünlü Psikolog Piaget, oyunla zihin gelişimi arasında ilişki olduğunu söyleyerek, oyunu; alıştırmalı oyun, taklit oyunu ve kurallı oyun olarak sınıflandırmıştır.

Oyunun Eğitim Öğretim Açısından Önemi

 • Oyun çocuğun bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimine katkı sağlar. Çocukta kas sistemini geliştirir. Oyun sayesinde çocuğun duyuları gelişir, yetenek ve becerisi artar. Oyun, çocuğun biriken enerjisini boşaltır, hareketsizliğin verdiği bütün olumsuz duygulardan kurtarır. Bu da çocuğu daha dingin ve huzurlu yapar, saldırganlık dürtüsünü ve endişeyi azaltır.
 • Çocuğun üretici olması ve problem çözme yetisini geliştirme konusunda önemli bir yeri vardır oyunun.
 • Grup oyunlarıyla sosyalleşme, çevresini tanıma, toplumsal kuralları öğrenme ve buna uyum sağlama konusunda oyunun etkisi büyüktür.
 • Eğitim açısından oyunu değerlendirirsek, öğrenme yolunda en büyük yardımcı araçtır.
 • Oyun sayesinde çocuklarda kalıcı öğrenme sağlanır.
 • Eğitimde yaparak yaşayarak öğrenme ilkesinin gerçekleştiği alan oyundur. İnsan yaptığı şeyi öğrenir.

Din Eğitiminde Oyunun Yeri

 • Soyut kavramları, anlatmakta zorlandığımız konuları oyunlaştırma yoluyla somutlaştırdığımızda çocuğun dini, ahlaki kavram, olay ve olguları daha kolay anladığı gözlemlenmiştir. Oyunun içinde dini motifleri işlediğimizde bu konularda merak uyandırmış oluruz. Çocuk oyunlarında dinlettiğimiz dini içerikli müzikler de öğrenme açısından oldukça önemlidir.
 • Din eğitiminde materyal oldukça önemlidir. Çocuk ve oyuncak arasındaki ilişkiden yararlanmak, dini kavramları kavratırken bize yardımcı olacak, çocuğun dünyasına dahil olmamızı sağlayacak ve içselleştirmeyi gerçekleştirecektir.
 • Oyun arkadaşı, çocuk eğitiminde oldukça önemlidir. Davranış yoluyla bilgi aktarımı da yapılabilir. Arkadaşının yaptığı davranışı model olacak ve onu taklit ederek birçok dini ve ahlaki bilgiyi öğrenecektir.
 • Din eğitimini oyun yoluyla aktarırken geleneksel oyunlardan yararlanıldığı gibi oyunlaştırma yöntemiyle özgün oyunlar da oluşturulabilir. Bu konuda örnek niteliğinde olan “Oyun ve Eğlenceli Etkinliklerle Din Öğretimi” adlı kitabımızda; tombala, köşe kapmaca, tuzluk oyunu, istop, seksek, kulaktan kulağa gibi geleneksel oyunların yanında birçok özgün oyun örneği de bulunmaktadır.
 • Çevresini oyun yoluyla tanıyan çocuk, gördüklerini oyuna aktarır. Oyun, çocuğun deney ortamıdır. Bundan dolayı öğretmen ve ebeveynlerin din eğitiminde oyunu kullanması kaçınılmazdır. Çocuk hem oynayacak hem de istenen şeyleri sıkılmadan ve zorlanmadan öğrenecektir. Dini ve ahlaki bilgiler aktarılırken çocukta olumlu duygular oluşacaktır.