Çocuklarda Geç Konuşma Probleminin Nedenleri

Normal koşullarda bir bebek; ilk 6 ayda heceleri çıkarmaya ve 12. ayda ise bu heceleri kelime haline getirmeye başlar. 2 yaşında kadar kelimeleri artırmaya ve artık cümle kurmaya başlar. Eğer çocuğunuzdaki konuşma seyri bu doğrultuda gitmiyorsa bir problem var demektir. Çocuklarda düzgün bir şekilde kendini ifade etme konuşma sınırı, herkes tarafından az çok bilinen yaş olan 3 yaştır. Kimi zaman çocuklar nesneleri ifade etmek yerine işaret ederek ya da “bu, şu” diyerek konuşma tembelliği yaşarlar.

Bu konuşma problemi ise; konuşma akıcılığı, kelime anlamı ve dağarcığında yetersizlik vs. şeklinde tanımlanır.

Çocuklarda konuşma geriliği, birden fazla nedene bağlı olarak gelişebilir. Çocuklarda görülen bu geç konuşma tıbben; genetik, duygusal, nörolojik ve nöropsikiyatrik problemlere bağlanır. Ancak çocuğundaki bu konuşmama eğilimini gören anne babanın her şeyden evvel çocuğun üzerine gitmeden konuyu araştırmaları ve gerekli muayeneleri aksatmadan yerine getirmeleri gerekir.

Çocukların Geç Konuşmasının Genel Nedenleri

 • İşitme kaybı ve problemi
 • Zeka geriliği
 • Görme sorunu
 • Yaygın gelişimsel gerilik
 • Kronik depresyon
 • Çocukluk çağı psikozları
 • Sık havale ve epilepsi (sara) geçirme
 • Konuşma organlarının koordinasyonundaki sorunlar
 • Kardeş kıskançlığı
 • Aile faktörü (iki dil kullanan ailelerde sık rastlanır)
 • Çocuğun içe kapanık olması ve bir travmaya (kaza vb.) şahit olması
 • Çocuğun çok fazla yalnız kalması ve insanlarla iletişim kurmaması
 • Özellikle 0-3 yaş arası çocukların uzun süre TV izlemesi, çocuklardaki konuşma geriliğinin başlıca sebepleridir.

Geç Konuşma Belirtileri

 • Çocuğun işaret ve diğer iletişim becerilerinin normal olmaması
 • Göz teması kurmada problem yaşaması
 • Çocukta ek bir fiziksel gelişim sorunu varsa
 • Anlaşılmaz sesler çıkarıyorsa
 • Çevresine karşı isteksiz ve ilgisizse
 • Yeni ortam ve durumlara uyum sağlamakta problem yaşıyorsa
 • Yalnız kalmayı tercih ediyorsa
 • İsteklerini öfkeli davranışlarla anlatmaya çalışıyorsa
 • Oyun kurmada problem yaşıyorsa