Cinsel İstismarın Belirtileri ve Sonuçları

İki gün önce yayınladığımız yazıda, çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın(cinsel istismar) sonuçlarını etkileyen etmenler üzerinde durmuştuk. Bugün, yaş aralıklarına göre çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın klinik bulguları ve olası sonuçlarından  bahsedeceğiz…

Cinsel kötüye kullanıma işaret eden klinik belirti ve bulguların tanınması, fiziksel kötüye kullanıma oranla daha zordur. Ayrıca çoğu olguda, cinsel kötüye kullanımı kanıtlayacak fiziksel bulgular yoktur. Özgün bulgular olmamasına karşın, çocuk ve ergenler kuşkuyu artırıcı birçok davranış örüntüsü ve klinik bulgular gösterebilmektedir. Çocukla ilgilenen kişinin cinsel kötüye kullanıma bağladığı veya hekimin muayene sırasında dikkatini çeken fiziksel belirti ve bulgular şunlar olabilmektedir; genital bölgedeki sıyrıklar, kaşınma, ağrı, yırtılmış himen, vajina veya makat kanaması, perine yırtığı ya da çürükleri, yürüme ve oturmadaki güçlüktür. Ayrıca çocuk ve ergenlerde cinsel yolla bulaşan hastalıklar, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, penis iltihabı veya vajinal akıntı durumlarında cinsel kötüye kullanım olabileceği akılda tutulmalıdır.

Çocuk ve Ergenlerde Yaşa Göre Cinsel Kötüye Kullanıma İşaret Eden Davranış Değişiklikleri

Bebeklik – 4 Yaş

1. Tuvalet eğitiminde bozulmalar (idrar veya kaka kaçırma)

2. Cinsel içerikli sözcüklerde artma

3. Cinsel organları ile aşırı fiziksel uğraş

4. Oyunlarında cinsel içeriğin fazlalığı (cinsel eylemlerin diğer çocuklarla veya bebeklerle taklit edilmesi )

5. Uyku bozuklukları

4 – 6 Yaş

1. Korku (yetişkinlerden, özellikle erkeklerden aşırı derecede korkma)

2. Cinsel içerikli sözcük ve davranışlarda artma (cinsel organları gösterme, cinsel organları ile aşırı fiziksel uğraş veya açık mastürbasyon)

3. Cinsel ilişkiyi ayrıntılı bilme (cinsel ilişkiye tanık olma veya katılma’dan kuşkulanılmalıdır.)

7 – 12 Yaş

1. Okul başarısında düşme

2. Korku (özellikle yetişkinlerden)

3. Depresif belirtiler

4. Travma sonrası stres bozukluğu belirtileri

5. Yaşa uygun olmayan davranışlarda artma (anne ya da abla davranışı gösterme)

6. Cinsel konularla aşırı uğraşma

7. Cinsel saldırganlık (başkalarını cinsel ilişkiye zorlama)

8. Aşırı veya açıktan mastürbasyon

Ergenlik

1. Evden kaçma veya eve gitmede isteksizlik

2. Duygulanımda dalgalanma

3. Kendine zarar verme, özkıyım girişimleri

4. İlaç ve alkol kötüye kullanımı

5. Uygunsuz cinsel davranışlar (flörte erken başlama, kışkırtıcılık, arkadaşlarını cinsel ilişkiye zorlama)

6. Davranım bozuklukları (okuldan ve evden kaçma, yalan söyleme, çalma ve saldırgan davranışlar)

7. Okul öncesi çocukların bilişsel ve dil gelişiminin yeterli olmaması nedeniyle değerlendirilmeleri güçtür. Bu çocuklarda bu tür yaşantıları oyunlar veya fantezilerle açığa çıkarmak mümkün olabilir.