Osmanlı Tarihi

Tümünü görüntüle
1 Ağustos 2017 0

Ayastefanos Antlaşması

Yazar: Dijital Dergi

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 3 Mart 1878 tarihinde Ayastefanos’ta (Yeşilköy) yapılan antlaşma. Antlaşmayı Oluşturan Unsurlar 19 yüzyılın ikinci yarısında, gerek Osmanlının zayıflaması gerekse Rusya'nın Balkanlarda yürüttüğü Panislavizm politikası, Balkanlarda isyanların ve kopmaların yaşanmasına neden oldu. Hiçbir gerekçesi olmayan bu...

1 Ağustos 2017 Kapalı

Osmanlı Padişahları Döneminde Yaşanan Olayların Özeti

Yazar: Dijital Dergi

Kuruluş Dönemi Osmanlı Padişahları Osman Bey (1299 - 1324) 1299 Osmanlı Devleti’nin kuruluşu1300 Yenişehir'in alınması ve merkez yapılması1302 Bizans'la Koyunhisar...

1 Ağustos 2017 0

20. Yüzyılda Osmanlı Devleti

Yazar: Dijital Dergi

Dönemin Padişahları II. AbdülhamidV. Mehmet (Reşat)VI. Mehmet Vahdettin II.Meşrutiyet Dönemi (1909-1918) 24 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet ilan edildi. II. Meşrutiyet’in...

28 Nisan 2020 Kapalı

1. TBMM DÖNEMİ

Yazar: Yasemin Kuru

TBMM’nin Açılma Nedenleri: İstanbul’un resmi olarak işgali ve Mebusan Meclisi’nin dağıtılması neticesinde, seçimlerle belirlenen 150’ye yakın vekille Ankara Hacı Bayram…