No menu items!

Berberiler

Tavsiye Yazılar

Kuzey Afrika’da yaşayan etnik topluluk.

Kendilerine “Amazigh” çoğul anlamda ise “İmazighen” denilmektedir. Kökenlerinin Hami ya da Sami olduğu düşünülmektedir. Bugün Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Mali, Nijer, Moritanya ve Büyük Sahra’da yaşarlar.

Berberileri Bayrakları

“Berberi” kelimesi Romalı ve Yunanlıların diğer halklar için kullandıkları “Barbar”dan türemiştir. Zira bu halklar Yunan kaynaklarında Barbaroi, Latin kaynaklarında Barbari (barbar) olarak anılmaktadır. Telafuz farklılıkları sonucu “berberi” şekli yaygınlık kazanmıştır.

Berberilerin menşei hakkında kaynaklar çok sınırlıdır. Kabile kültürünün devam ettiği bölgede halk, kendi dili olan Berberice’yi konuşur. Berberice’nin farklı versiyonları bulunmaktadır. Tarih boyunca değişik kültürlerin bölgeye egemen olması yerel dilde ve kültürde çeşitliliği de meydana getirmiştir.

Göçebe Berberiler

Bilinen en eski Berberi devleti, Numidya Krallığı’dır. M.Ö. I. yy’da Roma saldırısına uğrayan krallığın önce doğusu (M.Ö. 46), sonra da tamamı Roma’nın eline geçti (MS 42). Ancak Berberilerin sık sık ayaklanmaları nedeniyle Romalılar, Vandallar, Germenler ve Bizanslılar bölgede kesin bir egemenlik kuramadılar. VII. yy’dan başlayarak Müslümanlığı kabul eden Berberiler, Araplarla birlikte İspanya’yı ele geçirdiler. Sonra da Araplara karşı ayaklanarak (740) birçok bağımsız emirlik kurdular. Bunlardan Abbasilere bağımlı olan Aglebi Emirliği 802’de Fatımilere bağlandı. Ziri Emirliği bağımsız kaldı, daha Batı’da yaşayan Berberi nüfusu ise İspanya Emevileri’ne katıldı.

Berberi Kadın

XI. yy’da kuvvetlenen bir kısım emirlikler Müslüman İspanya’yı alarak yayıldılar. Ancak tüm bu gelişmelere karşın Berberiler geçmişte hiç bir zaman merkezi ve kalıcı bir devlet kuramadılar. Emirliklerin bir daha bir araya gelememesi üzerine Berberiler zamanla Araplaştılar. Yalnız dağlık bölgelerde yaşayanlar varlıklarını koruyabildiler. Bugün Berberilerin çoğunluğu Maliki mezhebindendir, fakat kadınları örtünmez, Kabilelerinde anaerkil aile düzeni vardır. Hukukta, şeriatı değil kendi örf ve adetlerini uygularlar. Berberiler yöresel gereçlerden yararlanarak özgün ev eşyaları, toprak vazolar, mineli mücevherler işlerler. Vazolarda Kartaca, mücevherlerde Endülüs etkileri görülür.

Berberilerin Renkli Yaşamı

Önceki İçerikHonore de Balzac
Sonraki İçerikCelaleddin Harzemşah
Yeni İçerikler

Kayısı Kurutma ve Kükürtleme İşlemleri

Bilinçli bir tüketici olmak adına keyifle okuyacağınız yazı... En çok tüketilen kuru meyvelerden olan kayısı hakkında birçok şeyi okuyunca keşfedeceksiniz. Yazı dizisinin ikinci bölümüyle sizi baş başa bırakıyoruz...

Benzer İçerikler