Yazar - Dijital Dergi

İslam Öncesi Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti

DEVLET (İL) YÖNETİMİKimler Hükümdar Olabilir?Kurultay ( Toy/Kengeş) tarfından seçilen kişi Taht mücadelesini kazanan kişi Ölen hükümdarın vasiyeti üzerine tahta geçen kişiHükümdar UnvanlarıHan Hakan Kağan Tanyu Yabgu Sanyu İlteriş İdikut Erkim İlteber Tanhu Ay TengriHükümdarlık SembolleriOk- yay Sancak (bayrak) Kotuz (sarguç) Otağ (çadır) Nevbet (davul) Taht (örgin)Hatun (Katun)Kurultaya katılırlar.Hükümdar savaşa veya...

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Türk Adının AnlamıÇin kaynaklarında = Miğfer Uygur kaynaklarında = Güç kuvvet İran kaynaklarında = Güzel insan Arap kaynaklarında = Deniz sahilinde oturan adam, terk edilmiş Ziya Gökalp’ e göre = Töreli, türeli kanun ve nizam sahibi Divânu Lügati't Türk'te = Olgunluk çağı Vamberey’e göre= Türemek Müller’e göre = Töre, nizam sahibi Dorfer’e göre = Devlete bağlı halkTürk Dil KurumuTürkiye Cumhuriyeti sınırları içinde...