Yazar - Dijital Dergi

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Mustafa Kemal'in İstanbul'daki ÇalışmalarıMondros Ateşkes antalşaması imzalandığı dönemde Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Komutanı olarak görev yapmaktaydı. Mondros Ateşkes antlaşmasına dayanarak Yıldırım Orduları Komutanlığının lağvedilmesi üzerine 13 Kasım 1918 de Mustafa Kemal İstanbul'a gelmiştir. Mustafa Kemal düşman donanmasını İstanbul da gördüğü gün  "Geldikleri gibi giderler" tarihi sözünü yaveri Cevat Abbas'a söylemiştir. Fethi beyle birlikte"minber"gazetesini çıkararak orduya ve millete mesajlar vermiştir. Gazetenin başyazılarını çoğunlukla Mustafa Kemal, değişik...

Ayastefanos Antlaşması

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 3 Mart 1878 tarihinde Ayastefanos’ta (Yeşilköy) yapılan antlaşma.Antlaşmayı Oluşturan Unsurlar19 yüzyılın ikinci yarısında, gerek Osmanlının zayıflaması gerekse Rusya'nın Balkanlarda yürüttüğü Panislavizm politikası, Balkanlarda isyanların ve kopmaların yaşanmasına neden oldu. Hiçbir gerekçesi olmayan bu isyanlar, batılı devletler ve Balkanların Hamisi konumuna gelen Rusya için Osmanlıya müdahale için sebep niteliğindeydi. İsyanların...

Osmanlı Padişahları Döneminde Yaşanan Olayların Özeti

Kuruluş Dönemi Osmanlı PadişahlarıOsman Bey (1299 - 1324)1299 Osmanlı Devleti’nin kuruluşu1300 Yenişehir'in alınması ve merkez yapılması1302 Bizans'la Koyunhisar Savaşı, Bizans'la ilk karşılaşma1313 Harmankaya Tekfuru Köse Mihail’in Müslüman olması, kalesi ve taraftarları ile birlikte Osmanlılara katılmasıOrhan Gazi (1324 - 1362)1326 Bursa'nın Osmanlılar tarafından alınışı, başkent yapılışı1329 Bizans'la Maltepe Savaşı1331 İznik alınarak merkez yapıldı1331 İlk...

20. Yüzyılda Osmanlı Devleti

Dönemin PadişahlarıII. AbdülhamidV. Mehmet (Reşat)VI. Mehmet VahdettinII.Meşrutiyet Dönemi (1909-1918)24 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet ilan edildi.II. Meşrutiyet’in İlanı Sırasındaki GelişmelerGirit, Osmanlı Devleti’nden ayrılarak Yunanistan’a bağlanmıştır.Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiştir.Avusturya, Berlin Antlaşması’ndan beri geçici süreyle elinde tuttuğu Bosna Hersek’i tamamen almıştır.II. Meşrutiyet Dönemi Siyasi PartilerHürriyet ve İtilaf FırkasıOsmanlı Ahrar FırkasıFedakaran-ı Millet Cemiyetiİttihad-ı Muhammedi FırkasıOsmanlı Demokrat FırkasıIslahat-ı Esasiye-i...

Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti

Devlet YönetimiMerkezi Teşkilata.HükümdarSembolleri: Hutbe, sikke (Para), Davul (Nevbet), Sancak, Hilat (Giysi), Çetr (Saltanat Şemsiyesi), Tuğ, Tuğra, Kılıç Alayı, Otağ, Taht, Cülus Töreni, Cuma Selamlığı, Ferman, Unvan Alma, Saltanat Kayığı, Yüzük, Biat, Saray. Unvanları: Bey, Gazi, Han, Hakan, Hünkar, Padişah, Sultan, Halife, Hüdevandigar, Sultanü’l Azam, Emirü’l Müminin, Sultanüs Selatin.NOT:  Orhan Bey’in kullanmış olduğu unvan Sultanü’l Guzat’tır. (Gazilerin Sultanı)b.Hükümdarın GörevleriFerman: Herhangi bir konuda emir verir. Hatt-ı...