Yazar - Yasemin Kuru

Milli Mücadele Dönemi Edebiyat ve Sanat Çalışmaları

Düzyazı ve Şiir Alanında Verilen Eserler Mustafa Kemal AtatürkNutuk Söylevler ve DemeçlerKazım Karabekirİstiklal Harbimiz Paşaların KavgasıFalih Rıfkı AtayZeytin Dağı Çankaya Ateş ve Gömlek Batış Yılları Mustafa Kemal'in mütareke Defteri (Mondoros Öncesi ve Sonrası dönem) KurtuluşHalide Edip AdıvarVurun Kahpeye Ateşten GömlekNot:  Kurtuluş Savaşı ile ilgili ilk eserdir.Türk'ün Ateşle İmtahanıYakup Kadri OsmanoğluYaban ...

Milli Mücadele Dönemi Kadın Kahramanları

Halide Edip Adıvar (Halide Salih)Gazetecilik yapmıştır, Anadolu Ajansının kurulmasında etkili olmuştur. Asker olmamasına rağmen Milli Mücadelede onbaşı rütbesini almıştır. İkinci Abdulhamit tarafından "Şefkat Nişanı" ile ödüllendirilen Adıvar, 1950 de milletvekili olmuştur.Nezahat Onbaşı (Küçük Nezahat)Albay olan babası ile daha 9 yaşındayken cephede yer almıştır. "Türk Jan Dark"ı olarak tanınmıştır.Tayyar RahmiyeMilli mücadelede Güney...

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı (26 Ağustos- 9 Eylül 1922) Düzenli Ordu ve Yunanistan arasında yapıldı.Cephe Komutanı İsmet Paşa, Genelkurmay Başkanı ise Fevzi Çakmak'tır.Amacı ve Önemi Düşmana toparlanma imkanı vermeden tek darbede yenmekBatı Anadolu'daki işgallere son vermeBu savaş sırasında yurt genelinde seferberlik ilan edildi.26 Ağustos'ta Türk taarruzu Afyon üzerinden başladı ve 30 Ağustosta Yunan kuvvetleri...

Kurtuluş Savaşı (Milli Mücadele Dönemi)

Cepheler  Doğu Cephesi   15. Kolordu-Ermeniler ve Gürcüler arasında savaşlar oldu. 15. Kolordu Osmanlıdan kalan son düzenli ordudur. Taarruz cephesidir. İlk kapanan cephedir, cephe kapandıktan sonra buradaki birlikler Batı cephesine aktarıldı. Doğu sınırımızın çizilmesinde etkili olan antlaşmalar: Gümrü(3 Aralık 1920), Batum (23 Şubat 1921), Moskova(16 Mart 1921), Kars(13 Ekim 1921). TBMM ilk siyasi ve askeri başarısını bu cephede kazandı. Misak-ı...

1. TBMM DÖNEMİ

TBMM'nin Açılma Nedenleri:İstanbul'un resmi olarak işgali ve Mebusan Meclisi'nin dağıtılması neticesinde, seçimlerle belirlenen 150'ye yakın vekille Ankara Hacı Bayram Camii'nde kılınan cuma namazının akabinde 1. TBMM açılmıştır.Mustafa Kemal'in TBMM'ye Sunduğu Önerge:Hükümet kurmak mecburidir. (Bu kararla İstanbul Hükümeti yok sayılarak yeni oluşum zorunlu kılınmıştır)TBMM'nin üstünde hiçbir güç yoktur. (Bu kararda meclis tek yetkili ilan edilerek...