Sonbaharın Ruh Sağlığımıza Etkileri: Mevsimsel Duygudurum

Bir mevsimin bitmesi ve bir diğerinin başlaması tüm canlıları farklı şekilde de olsa “etkileyen” bir döngüdür. Bizler için şunu söyleyebiliriz:

Devam

Tükenmişlik Sendromu: İşim Beni Tüketmek Üzere!

Tükenmişlik sendromu, iş yerinde yoğun çalışma temposu ve işi gereği başkalarıyla yoğun etkileşim, iletişim içinde olunması sonucunda, kişinin kendisini fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak tükenmiş hissetmesidir.

Devam

Bipolar Bozukluk: Bir Gökteyim Bir Yerde

Bipolar bozukluk, adından da anlaşılacağı gibi, iki kutbu yani iki dönemi içerir. Bunlardan biri depresif dönem, bir diğeri ise mani ya da hipomani dönemidir…

Devam

Romantik İlişkilerde Bağ Kurmak: Güvenli Bağlanma Güvensiz Bağlanmaya Karşı

Son zamanların en popüler cümlesi: “Bağlanma problemi yaşıyorum.” Sizce de çok havalı mı? Aslında böyle bir durumda işler sanıldığı kadar havalı değildir.

Devam

Kendini Gerçekleştiren Kehanet Romantik İlişkilerin Kaderi mi?

Eğer kişi olumsuz olarak değerlendirdiği durumlardan, olaylardan ve kişilerden ne yaparsa yapsın kurtulamayacağını düşünüyorsa o zaman yaşadıklarını kadere bağlar. Gerçekte yaşanılan bu olumsuzlukların açıklamalarından biri “kendini gerçekleştiren kehanet”tir.

Devam

Yaratıcılık ve Ruh Sağlığı

Bir tabloya baktığımda ya da bir şiir, öykü okuduğumda düşünürüm, kelimelerin ya da renklerin bu görkemli buluşması ne çok şey

Devam

Obsesif Kompulsif Kişiliğin Kökleri

Obsesif kompulsif kişiler genellikle temizliğe, dakikliğe dikkat eden, kendilerinden yüksek beklentileri olan, katı ahlaki kurallara sahip, mükemmeliyetçi bireylerdir. Mükemmeliyetçilikleri nedeniyle

Devam

Konuşan Beden: Somatizasyon

Hepimiz günlük yaşamımızda yoğun strese maruz kalır ve ruhsal olarak acı veren durumlarla karşılaşırız. Böyle durumlar ile başa çıkmak için

Devam

Obsesif – Kompulsif Bozukluk (OKB)

Obsesif – kompulsif bozukluk (OKB), kişide hem obsesyonların hem de kompulsiyonların birlikte görüldüğü kaygı bozukluğudur. Kişiyi rahatsız eden ve istemsiz

Devam

Terapi İşe Yarar mı?

Terapi en genel tanımıyla, sıkıntılarını gidermek amacıyla kişinin bir uzman ile karşılıklı konuşmasına dayanan süreçtir. Bu çok genel ve kabaca

Devam