Proje Risk Yönetiminin Önemi

Bir kuruluşun bütün faaliyetleri risk içerir. Kuruluşlar; riski belirleyerek, analiz ederek ve sonrasında riski değiştirip değiştirmeyeceğini değerlendirerek sürecin yönetilmesine karar verir. Bu nedenle işletmelerde Proje Risk Yönetiminin uygulanması potansiyel risklerin önlenmesini sağladığı gibi sürekli iyileşme felsefesi doğrultusunda belirlenen şirket hedeflerine ulaşılmasında da çok önemli bir faktördür.

Devam