İyi Bir Uyku Çekmek İçin Bilinmesi Gerekenler

Uyku Nedir? Uyku günlük yaşamımızın yaklaşık üçte birini, dolayısıyla insan ömrünün üçte birini kapsayan bir aktivitedir. 24 saatlik zaman diliminde

Devam

Histrionik Kişilik Bozukluğu, Belirtileri ve Tedavisi

Histrionik kişilik bozukluğu, Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından, genellikle yetişkinliğin ilk dönemlerinde başlayan aşırı duygusallaşma, dikkat çekme ve çevre tarafından onay arama ihtiyacının yüksekliği ile kendini belli eden kişilik bozukluğu olarak tanımlanmıştır.

Devam

Etkili Aile İletişimi ve 12 İletişim Engeli

Bilinen bir söz vardır: “Eğitim ailede başlar.” Gerçekten de aile içinde, çocuğa gereken becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Ama ne kadarını ve nasıl? Zaten önemli olan da “Nasıl?” sorusunun cevabı.

Devam

Eşler Arası Uzlaşmacı Diyalog Konusunda 10 İlke

Hem eşinizin sesine hem de kendi sesinize kulak verebilme yeteneği, özellikle bir eylem planı yaparken çok yararlı olur. Çiftlerin evliliklerinin yürümesi için kazanmaları gereken en önemli beceri, “iki taraflı dinleme” olmalıdır.

Devam

Aile Problemleri ve Evlilikte Kavga

Ailede Problemler Aileleri olumsuz yönde etkileyen pek çok problem vardır. Ailede görülen problemler kısaca şöyle sıralanabilir: Köyden şehre göç hem

Devam

7 Ebeveyn Tutumu ve Çocuk Üzerindeki Etkisi

Genellikle çocukların öğrenim ve eğitimlerinde anne ve babanın idealleri büyük rol oynamaktadır. Çocuklarında adeta kendilerini gerçekleştirmek istemektedirler. Kişilik özellikleri tam gelişmemiş olan “BÜYÜK ÇOCUKLAR”dır bunlar…

Devam

Aile Yapısı ve Ailenin Temel Gereksinimleri

Açık ailelerde değerler karışıktır, hem bireyselliğe hem de guruba önem verirler. Kararlar bütün aile üyeleri tarafından alınır, bilgiler paylaşılır, işbirliği yapılır.

Devam

Aile İçi Problemler ve Çözüm Yolları

Aile, insanoğlunun en derin eğitim etkilerini aldığı, pek çok şeyler öğrendiği ve hayata hazırlandığı bir okuldur. Diğer yandan aile, dünyaya masum ve nötr bir özellikte gelen çocuğa hem ferdi hem de sosyal ve kültürel yönden kimlik kazandıran bir yerdir.

Devam

Karşınızdaki İnsan Sizden Neler Bekler?

Karşınızdaki insanın yansıttığı kişiliği kabul edin. İnsanlar arası ilişkileri bozma açısından geçerliliği kanıtlanmış kesin bir formül vardır. Bu da karşınızdaki

Devam

İletişimin İlişki ve İçerik Boyutu

Her iletişim faaliyetinin içerik ve ilişki olmak üzere iki boyutu vardır. İçerik boyutuna çerçeve oluşturan ve anlam veren şey ilişki

Devam

Olumlu Kelime ve Cümlelerin Gücü

İnsan beyni kelimelerle düşünür. Düşünceleriyle duygulanım yaşar. Duygulanım durumuna göre de davranış sergiler. Bazen bu zincir duygu, düşünce, davranış ya da davranış, duygu, düşünce olarak da gelişebilir. Sonuçta davranışları etkileyen bir düşünce boyutu vardır.

Devam

Cinsel İstismarı Önleme Yolları ve İstismarın Olası Etkileri

Çocuklukta veya ergenlikte yaşanan cinsel kötüye kullanımın(cinsel istismar) şimdiki yaşantıya ilaveten yetişkinlik yaşantısı üzerine de olumsuz etkileri olduğuna dair bir

Devam

Cinsel İstismarın Belirtileri ve Sonuçları

İki gün önce yayınladığımız yazıda, çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın(cinsel istismar) sonuçlarını etkileyen etmenler üzerinde durmuştuk. Bugün, yaş aralıklarına göre çocuk

Devam

İletişimde Dinleme Becerileri

Sağlıklı bir kişiliğin geliştirilmesinin yanı sıra iletişim becerilerinin de kazanılması gerekir. Peki, iletişim için teknik bilgi ve becerilerin kazanılması yeterli midir? Muhakkak bu gereklidir ama tek başına bu yeterli değildir.

Devam