Obezite ve Depresyon İlişkisi

Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar, depresyonun fazla kilolu ve obez bireylerde daha sık görüldüğünü gösteriyor. Fakat doğal olarak, depresyonun oluşmasında daha birçok faktör yer alıyor.

Devam