Aşık Kimdir, Aşıklığın Dört Hâli Nedir?

Tasavvuf ehli, “Aşık”lığın dört halinden dem vururlar: Kabz, Bast, Sekr ve Sahv. Bu yazımızda bu hâlleri açmaya gayret edeceğiz… Kabz

Devam

Ses, Müzik ve Dans

“Musikinin tamamı rûhânî cevherlerdir; o da dinleyicilerin nefisleridir, aynı zamanda etkileri de tamamen rûhânîdir.”(1) İnsanı etkileyen önemli etkenler arasında ses

Devam

Kuşların Dili

İnsanoğlu ilk çağlardan beri hayvanlarla iletişim içinde olmuş, özellikle heybetinden çekindiği hayvanlara karşı manalar yüklemiştir. Kara hayvanları heybetleri ile özellik

Devam

Ey Zahit Şaraba Eyle İhtiram!

Elbette şarabın birtakım faydaları olduğu son yıllarda keşfedilmiş, bizim asıl konumuz ise dünden bugüne gerek kadim dini ritüellerin, gerek en şık ziyafetlerin gözde içeceği olarak yerini alan bu özel içkinin tarihini irdelemektir.

Devam

Dünden Bugüne Kadın – 3

Dünyanın her yerinde kadınlar bazen hor görülmüş, bazen ülkeler yönetmeye muktedir olmuşsa da Anadolu kadını her demde kendisini bir adım öne atabilmiştir.

Devam

Dünden Bugüne Kadın – 2

Kadının tarihinde çok farklı kişilikler öne çıkmakla birlikte, yüklendiği anlamlar genel hatlarıyla maalesef olumlu bir çizgide değildir ve zaman içerisindeki dönüşümü pozitif yönde değişim göstermiştir.

Devam

Dünden Bugüne Kadın – 1

Antropologlara göre, en eski toplumlarda uygarlık kadınların eliyle başlamış. İlk ipi yapmayı akıl eden, yiyecekleri koymak için taştan ve kilden kapkacağı yapan; yenecek ve ilaç olarak kullanılacak bitkileri ve ateşi bulan, hayvanları evcilleştiren kadınlarmış…

Devam