Tanrının Kırbacı: Atilla

Büyük Türk-Hun İmparatoru. Hun Devleti’nin kurucularından Muncuk’un oğlu olan Atilla 395 dolaylarında Tuna nehrinin kuzey kesiminde doğdu. O dönemde Hun İmparatorluğunun başında amcaları Uptaros ve Rua bulunuyordu. 434 yılında Abisi Bleda ile birlikte tahtı geçti ancak tüm yetkiler Atilla’daydı. Bleda’nın 445 yılında ölmesi (Bazı tarih kaynaklarında Atilla tarafından öldürüldüğü belirtilmektedir.) üzerine Attila tek başına hükümdar oldu.

Attila’nın amacı, büyük bir devlet kurmak, Doğu ve Batı Roma imparatorluklarını egemenlik altına almaktı. Atilla döneminde, Avrupa Hun Devleti en parlak dönemini yaşadı. Atilla, hükümdarlığı döneminde Hun-Bizans ilişkilerini yeniden düzenlemek istiyordu. Önce Doğu Roma’yı hedef aldı. Bizans seferine çıktı. 434 yılında Bizans ile Margos Antlaşması’nı imzaladı. Bu antlaşma ile Bizans, Hunlara ödemekte olduğu 150 kg altını iki katına çıkarttı. Atilla, bu anlaşmadan sonra ülkenin doğu bölgesini denetimi altına aldı. Ancak Bizans’ın Margos Antlaşması’nın koşullarını yerine getirmemesi üzerine Atilla, 441-442 tarihleri arasında Bizans üzerine I. Balkan Seferi’ni düzenledi. Doğu Trakya’ya kadar ilerleyen Atilla Bizans’la yeni bir antlaşma yaptı. Bu antlaşma ile Tuna boyundaki kaleler Hunlara geçti. Böylece Balkanların yolları Hunlara açılmış oldu.

Bizans için yerine getirilmesi en zor koşul Hunlara vergi ödenmesiydi. Yine vergileri ödenmeyince Atilla Bizans üzerine 447 yılında ‘İkinci Balkan Seferi’ni düzenlendi. Bizans İmparatoru Theodosius barış istedi ve Anotolyos Barışı imzalandı. Böylece Bizans üç katı vergi ve savaş tazminatı ödeyecek, Tuna’nın güneyindeki yerler askerden arındırılacaktı.

Bu dönemden sonra Atilla Hun siyasetinde yeni bir değişikliğe giderek Batı Roma’ya yönelmeye karar verdi ve Batı Roma’ya iki sefer düzenledi. I. Galya Seferi, Batı Roma Ordusu’yla Katalon Savaşı’nı yaptı. Kesin sonuç alınamadı (451). I. İtalya Seferi Bir yıl sonra 452’de Atilla ikinci sefere çıktı. Bu defa Roma ordusu Atilla’nın karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Romalılar Papayı Atilla’ya elçi olarak gönderdiler. Papayla görüşen Atilla Roma’ya girmekten vazgeçerek geri döndü.

453 yılında Attila, Ildico adlı bir gelinle olan düğün gecesi hayatını kaybetti. Bazı kaynaklar Atilla’nın düğün gecesi çok içtiği ve bu nedenle öldüğünü belirtmektedir. Bazı kaynaklarsa Ildico tarafından zehirlendiğini aktarmaktadır. Attila, Roma İmparatorluğu sınırlarının dışında gömüldü. Vücudu üç tabutla çevrildi; iç kısmı altın, ikinci kısım gümüş, üçüncü kısımsa demir kaplıdır. Altın, gümüş ve sert gri demir savaştaki zaferleri ve Attila’nın ele geçirdiği yerleri sembolize ediyordu. Efsaneye göre, Atilla bir nehrin yatağına gömüldü. Cenaze törenine katılanlar öldürüldü, böylece mezar yeri gizli kaldı. Atilla’nın ölümünün ardından Avrupa Hun Devleti eski gücünü koruyamayarak dağıldı. Atilla tarihte posta teşkilatını ilk kuran kişi olmasıyla da tanınır.