Arif Nihat ASYA

Arif Nihat Asya Kimdir?

Şair, yazar ve siyaset adamı olan Arif Nihat Asya, 7 Şubat 1904’te İstanbul Çatalca’da doğdu, 5 Ocak 1975’te Ankara’da vefat etti. Asıl adı Mehmet Arif’tir.

Babası Ziver Efendi, annesi Fatma Hanım’dır. Henüz yedi günlükken babasını kaybetti. Annesi başka biriyle evlenince akrabalarının himayesinde büyüdü.

Balkan Savaşı’ndan sonra İstanbul’a geldi. İlk öğrenimini Kocamustafapaşa ve Haseki mahalle mekteplerinde tamamladı, sonra Gülşen-i Maarif Rüştiyesine girdi. Ortaöğrenimini Bolu ve Kastamonu liselerinde tamamladı. İstanbul Darülmuallimin’in Edebiyat Bölümünden 1928’de mezun oldu.

Öğretmen olarak Adana’ya tayini çıktı. Adana’daki öğretmen okullarında on dört yıl edebiyat öğretmenliği yaptı. 1950-54 arası Adana milletvekili oldu. 1954’ten 1961’e kadar çeşitli şehirlerde edebiyat öğretmenliği ve idarecilik yaptıktan sonra 1962’de emekli oldu.

İlk evliliğini Hatice Semiha Hanımla, ikinci evliliğini Servet Akdoğan ile yaptı. İki eşinden ikişer çocuk sahibi oldu. Ankara Numune Hastanesinde tedavi gördüğü sırada vefat etti.

Edebi Kişiliği

İlk yazısını Kastamonu Lisesi’nde öğrenciyken yazdı. Yeni İstanbul ve Babıali’de Sabah adlı gazetelerde siyasi ve edebi yazılar yayımladı.

Edebiyatımızda Bayrak şairi olarak tanınan Arif Nihat Asya, “Bayrak” şiirini Adana’nın kurtuluş gününde yazdı. Özellikle Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor ve Fetih Marşı adlı şiirleriyle ün kazandı.

1933’den itibaren Üsküdar Mevlevihane’sinin son şeyhi Ahmet Remzi Akyürek’le sıkı bir ilişkisi oldu. Böylece Mevlevi kültürü­nü yakından tanıma imkanı buldu. Bu kültüre şiirlerinde geniş bir yer verdi. Nitekim Kubbe-i Hadra adlı kitabındaki şiirleri tamamen Mevlana ve Mevlevilikle ilgilidir.

Kahramanlık, tarih, din, aşk, tabiat ve memleket güzelliklerini eserlerinde işledi. Canlı bir üslubu vardır. Güzel benzetmeleri, nükteleri, hicivleri ve keli­me oyunları vardır. Üslubunu bu özellikleriyle süslemektedir. Eserlerinde ta­rih, coğrafya, iman, sanat; insanlık ve Türklük konularını işledi. Rubaiye yeni bir anlam kazandırarak rubaide tabiatı, hayatı, aileyi, toplumu işledi ve rubaiye başlık koyarak yenilik getirdi.

Edebi kişiliğinin en güçlü yanı şairliğidir ancak güçlü ve güzel nesirleri de vardır.

Eserleri

Şiir

 • Heykeltraş (1924)
 • Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor (1946)
 • Rubaiyyat-ı Ârif (1956)
 • Kubbe-i Hadra (Mevlana üzerine, 1956)
 • Kökler ve Dallar (1964)
 • Kıbrıs Rubaileri (1964)
 • Nisan (rubailer, 1964)
 • Emzikler(1964)
 • Dualar ve Aminler (1967)
 • Kova Burcu (rubailer, 1967)
 • Yürek (1967)
 • Köprü (1969)
 • Kundaklar(1969)
 • Avrupa’dan Rubailer (1969)
 • Aynalarda Kalan (1969)
 • Basamaklar (1971)
 • Divançe-i Arif (1971)
 • Şiirler (seçmeler 1971)

Mensur Şiirleri

 • Yastığımın Rüyası (1930)
 • Ayetler (1936)

Düşünce – Deneme

 • Kanat­lar ve Gagalar (özdeyişler, 1945)
 • Enikli Kapı (1964)
 • Terazi Kendini Tartamaz (1967)
 • Tehdid Mektup­ları (1967)
 • Onlar Bu Dilden Anlar (1970)
 • Aramak ve Söyleyememek (1974)
 • Kanatlarını Arayanlar (1976)

Kaynakça

IŞIK, İhsan. Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi. C. 4, s. 56-57). Ankara: Elvan Yayınları, 2013.