Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyet

DEVLET YÖNETİMİ

Hükümdarlara Verilen Unvanlar

 • Sultan
 • Keykubat
 • Rükneddin
 • Sultan-ı Galip
 • İzeddin
 • Alaaddin
 • Gıyaseddin
 • Keyhüsrev

NOT: KEYkavus, KEYhüsrev, KEYkubat (KEY sultan demektir.)

Divan Teşkilatı

 • Divanı-ı Ala:  Devlet meselelerinin görüşüldüğü yerdir.
 • Niyabet-i Saltanat:  Hükümdar başkentte olmadığı zamanlarda ona vekalet ederdi.
 • Divan-ı Tuğra:  Devletin her türlü yazışmalarından sorumluydu. Tuğra çeken kişilere tuğrai veya münşi denir.
 • Divan-ı arz:  Devletin asker ihtiyacını karşılayan divandır. divanın başkanı ariz ya da emir-i ariz.
 • Divanı-ı İstifa:  Devletin gelir gider hesaplarına bakan divandır. Başkanı müstevfi.
 • Divan-ı Pervane:  Arazi defterlerinde tutulan has ve iktaların düzenlenmesinden sorumluydu. Başkanı Pervaneci.
 • Divanı-ı Berid:  Posta teşkilatıdır.
 • Meliküs Sevahil: Deniz Kuvvetleri Komutanı. (osm. karşılığı Kaptan-ı Derya)
 • Şurta: Jandarma.

Anadolu Selçuklularında Bazı Saray Görevlileri

 • Üstad-ı Saray: Şehzade hocası
 • Hace-i Saray: Hadım ağası
 • Emir-i Mahfil: Protokol görevlisi

İlim İnsanları

 • Mevlana Celaleddin Rumi:  Kebir, Mesnevi
 • Hacı Bektaş Veli:  Makalat
 • Yunus Emre: Divan, Risaletü’n -Nushiyye
 • Aşık Paşa:  Garibname
 • Muhyiddin Arabi: Vahdet-i Vücud görüşünü savunmuştur. Yavuz Sultan Selim mezarını bulup yaptırmıştır.
 • Hacı Paşa: Anadolu’nun İbn-i Sinası’dır.
 • Ravendi: Selçuklu Tarihini yazmıştır.(1. Gıyaseddin Keyhüsrev’e sunar)
 • Caca Bey
 • Ahmet Gülşehri: Mantıku’t-Tayr
 • Hoca Dehhani: Selçuklu Şehnamesi
 • Germiyanlı Ahmedi: İskendername, Cemşid ü Hurşid
 • Sadrettin Konevi
 • İbn-i Bibi: El Evamirü’l Alaiye
 • Ahmet Fakih: Çarhname
 • Sultan Veled: İbtidaname, Rebabname, İntihaname, Maarif

HUKUK

Şer’i Hukuk

 • Evlenme, boşanma, miras, nafaka ve vakıflarla ilgili davalara bakar.
 • Mahkemelerin başında kadı bulunurdu.
 • Kadıların başı kadıü’lkudat.

Örfi Hukuk

 • Şeri mahkemelerin görevi dışında kalan davalara bakarlar.
 • Başkanı Emir-i Dad.