No menu items!

Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyet

Tavsiye Yazılar

DEVLET YÖNETİMİ

Hükümdarlara Verilen Unvanlar

 • Sultan
 • Keykubat
 • Rükneddin
 • Sultan-ı Galip
 • İzeddin
 • Alaaddin
 • Gıyaseddin
 • Keyhüsrev

NOT: KEYkavus, KEYhüsrev, KEYkubat (KEY sultan demektir.)

Divan Teşkilatı

 • Divanı-ı Ala:  Devlet meselelerinin görüşüldüğü yerdir.
 • Niyabet-i Saltanat:  Hükümdar başkentte olmadığı zamanlarda ona vekalet ederdi.
 • Divan-ı Tuğra:  Devletin her türlü yazışmalarından sorumluydu. Tuğra çeken kişilere tuğrai veya münşi denir.
 • Divan-ı arz:  Devletin asker ihtiyacını karşılayan divandır. divanın başkanı ariz ya da emir-i ariz.
 • Divanı-ı İstifa:  Devletin gelir gider hesaplarına bakan divandır. Başkanı müstevfi.
 • Divan-ı Pervane:  Arazi defterlerinde tutulan has ve iktaların düzenlenmesinden sorumluydu. Başkanı Pervaneci.
 • Divanı-ı Berid:  Posta teşkilatıdır.
 • Meliküs Sevahil: Deniz Kuvvetleri Komutanı. (osm. karşılığı Kaptan-ı Derya)
 • Şurta: Jandarma.

Anadolu Selçuklularında Bazı Saray Görevlileri

 • Üstad-ı Saray: Şehzade hocası
 • Hace-i Saray: Hadım ağası
 • Emir-i Mahfil: Protokol görevlisi

İlim İnsanları

 • Mevlana Celaleddin Rumi:  Kebir, Mesnevi
 • Hacı Bektaş Veli:  Makalat
 • Yunus Emre: Divan, Risaletü’n -Nushiyye
 • Aşık Paşa:  Garibname
 • Muhyiddin Arabi: Vahdet-i Vücud görüşünü savunmuştur. Yavuz Sultan Selim mezarını bulup yaptırmıştır.
 • Hacı Paşa: Anadolu’nun İbn-i Sinası’dır.
 • Ravendi: Selçuklu Tarihini yazmıştır.(1. Gıyaseddin Keyhüsrev’e sunar)
 • Caca Bey
 • Ahmet Gülşehri: Mantıku’t-Tayr
 • Hoca Dehhani: Selçuklu Şehnamesi
 • Germiyanlı Ahmedi: İskendername, Cemşid ü Hurşid
 • Sadrettin Konevi
 • İbn-i Bibi: El Evamirü’l Alaiye
 • Ahmet Fakih: Çarhname
 • Sultan Veled: İbtidaname, Rebabname, İntihaname, Maarif

HUKUK

Şer’i Hukuk

 • Evlenme, boşanma, miras, nafaka ve vakıflarla ilgili davalara bakar.
 • Mahkemelerin başında kadı bulunurdu.
 • Kadıların başı kadıü’lkudat.

Örfi Hukuk

 • Şeri mahkemelerin görevi dışında kalan davalara bakarlar.
 • Başkanı Emir-i Dad.
Yeni İçerikler

Kayısı Kurutma ve Kükürtleme İşlemleri

Bilinçli bir tüketici olmak adına keyifle okuyacağınız yazı... En çok tüketilen kuru meyvelerden olan kayısı hakkında birçok şeyi okuyunca keşfedeceksiniz. Yazı dizisinin ikinci bölümüyle sizi baş başa bırakıyoruz...

Benzer İçerikler