Ahmet Turan OFLAZOĞLU

Ahmet Turan Oflazoğlu Kimdir?

Oyun yazarı ve çevirmen olan Ahmet Turan Oflazoğlu, 17 Şubat 1932’de Adana’da doğdu. Bünyan İlkokulu, Gedikpaşa Ortaokulu, Vefa Lisesi (1951), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisi ve Felsefe Bölümleri (1960) mezunu.

Edebi Kişiliği

1963-64 yılları arasında Washington Üniversitesinde oyun yazarlığı ve tiyatro dersleri gördü. ABD’den döndükten sonra TRT İstanbul Radyosu’nda dramaturg ve yapımcı olarak çalıştı ve 26 yıl boyunca bu görevde kaldı.

Konusunu, Osmanlı tarihinden aldığı ve bir bölümü televizyona uyarlanan oyunlarıyla tanındı. Oyunları Devlet Tiyatrolarında sahnelendi. İlk oyunları Keziban ve Allah’ın Dediği Olur, İngilizceye çevirisiyle ABD’de oynandı. Kafka, Friedrich Nietzsche, Rainer Maria Rilke, İngmar Bergman, William Shakespeare ve Lorca gibi yazarlardan çeviriler yaparak tiyatro üzerine yazılar yazmıştır.

Babası hafız olan Turan Oflazoğlu, küçüklüğünde dinlediği Kuran’ı Kerim’in de etkisiyle bazı eserlerinde ayet ve hadislere yer vermekten hoşlanmış, bazı oyunlarında hadislere yer vermiştir.

Eserleri

Oyun

 • Keziban (1967)
 • Allah’ın Dediği Olur (1967)
 • Güzellik ile Aşk (1967)
 • Deli İbrahim (1967)
 • IV. Murat (1970)
 • Sokrates Savunuyor (1971)
 • Genç Osman (1979)
 • Elif Ana (1979)
 • Kösem Sultan (1980)
 • Fatih (Bizans Düştü adıyla, 1981)
 • II. Selim (Kılıç ve Ney adıyla, 1983)
 • Sinan (1988)
 • Gardiyan (1989)
 • Dörtbaşı Mamur Şahin Çakırpençe (2 perde, 1991)
 • Atatürk (oratoryo metinleri), Şenlik (bale), Cem Sultan, Olimpiyat (bale), Kanuni Süleyman, Yine Bir Gülnihal, Korkut Ata, Yavuz Selim (2. bas. 2003)

Şiir

 • Sevgi Hakanı (1986)
 • Fetih (1992)
 • Dörtlükler

Deneme

 • Shakespare (1977)
 • Molière (1978)
 • Mutlak Avcıları

Çeviri

 • Dibbuk (S. Anski)
 • Ceza Sömürgesi (Kafka)
 • Kafka ile Konuşmalar (Gustav Janouch, 1966)
 • Yedinci Mühür (İngmar Bergman, 1966)
 • Seçme Şiirler (Rilke, 1977)
 • Duino Ağıtları (Rilke, 1978)
 • Böyle Buyurdu Zerdüşt (Friedrich Nietzche)
 • Seçme Şiirler (Hölderlin)
 • Baba (August Strindberg)
 • Yedinci Mühür (İngmar Bergman)
 • Bernardo Alba’nın Evi – Kanlı Düğün (F.G. Lorca)
 • Othello (Shakespeare, 1965)
 • Romeo ile Juliet – Kış Masalı (Shakespeare)

Senaryo

 • Topkapı (1992)
 • Mütarekeden Büyük Taarruza (1994)

  Kaynakça

IŞIK, İhsan. Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi. C. 4, s. 340). Ankara: Elvan Yayınları, 2013.