Abraham Lincoln

Abraham Lincoln’un Gençlik Yılları

Abraham Lincoln, 12 Şubat 1809’da Kentucky eyaletinin Hodgenville bölgesinde, Thomas Lincoln ve Nancy Hanks Lincoln’ün ikinci çocuğu olarak doğdu. Çiftin iki çocuğu daha vardı: Lincoln’un ablası Sarah ve bebeklik döneminde ölen küçük kardeşi Thomas.

Ailesi 1816’da güney Indiana’ya taşındı. Ailesine ekonomik anlamda destek olmak için sürekli çalışmak zorunda kaldığı için resmi eğitim hayatı çok kısa sürdü.

Lincoln dokuz yaşındayken, 34 yaşında olan annesi 5 Ekim 1818’de süt hastalığından öldü. Bu ölüm Lincoln’u çok etkilemişti. Aralık 1819’da, annesinin ölümünden bir yıl sonra, Lincoln’un babası Thomas, Sarah Bush Johnston ile evlendi. Güçlü ve sevecen bir kadın olan Sarah’ı Lincoln de çok sevdi ve hızla ona bağlandı.

22 yaşındayken (1831) Illinois New Salem köyüne taşındı ve ödünç kitaplar alarak gramer, tarih, matematik ve hukuk alanında kendini eğitti. İki farklı mağazada işçi olarak çalıştı. Daha sonra posta müdürü olarak atandı. Kara Şahin Savaşı’nda 3 ay boyunca asker olarak görev yaptı. 1842’de etkili bir ailenin kızı olan Mary Todd ile evlenen Lincoln’un dört çocuğu oldu.

Abraham Lincolnun Siyasi Hayatı

New Salem’e taşınmasının akabinde eyalet meclisine girmeye çalıştı. İlk girişiminde başarısız olan Lincoln 1834 yılında ikinci kez seçimlere girdi ve Sangamon ilçesinin Whig temsilcilerinden biri olarak seçildi. Aynı yıl Illinois Eyalet Yasama Meclisine seçildi. Kölelik karşıtı görüşleri yüksek sesle dile getiren Lincoln, eyalet yasama organına dört yıl üst üste girmeyi başardı. Kısa süre sonra dürüstlüğü ve jüri önündeki etkili tavrı ile tanınan Lincoln, bölgenin en saygın avukatlarından biri haline geldi.

1847’den 1849’a kadar Kongre’de görev yaptı. Ancak hukuk eğitimini ve pratiğini geliştirmek için siyasetten uzak durmaya başladı. Kölelik düzenin gelişmesini ve yasallaşmasını sağlayan 1854 Kansas-Nebraska Yasası, Lincoln’un tekrar siyasete girmesine neden oldu. 1856’da Cumhuriyetçi Parti’ye katıldı ve 1858’de ABD Senatosu’na girdi. Önemli bir demokrat olan Douglas ile kölelik düzeniyle ilgili ciddi tartışmalara girdi. Bu tartışmalar onun ülke çapında popüler olmasını sağladı.

Başkan Seçilmesi ve Amerika İç Savaşı

Lincoln, Senato yarışında kaybetmesine rağmen, 1860 yılında Cumhurbaşkanı seçildi. Lincoln’un seçilmesinden sonra yedi güney eyaleti birlikten ayrıldı ve Amerika Konfedere Devletleri’ni kurdu. Konfedere devletinin milisleri, 12 Nisan 1861’de Charleston limanında Fort Sumter’a saldırdı. Lincoln, isyanı bastırmaya yardım etmesi için 75.000 gönüllüyü kuzey askeri saflarına çağırdı.

Amerika tarihinin en büyük krizi ile baş başa kalan Lincoln; birliğin bozulmaması, şiddetli iç muhalefet ve eşiyle ilgili çıkan dedikodular sebebiyle kendisine cephe alan Todd ailesine karşı mücadele etmek zorunda kaldı.

Savaşın oluşturacağı yaraların birliğin sağlanmasına engel olacağını düşünen Lincoln, 22 Eylül 1862 tarihinde konfedere devletlere son bir çağrıda bulundu. Çağrı, konfedere devletlerin birliğe tekrar katılması üzerineydi. Ancak tekrar katılımın koşulu olan, köleliği kaldırmaya yönelik bildirinin “Emancipation Proclamation“ı (Özgürlük Bildirgesi) yayınlanacağını açıkladı. Söz konusu bildirgeyle, tüm eyaletlerde kölelik sistemi sona erecekti. Lincoln’un uzlaşı ve barış siyasetine cevap vermeyen konfedere devletler daha agresif bir tutum izlemeye başladılar.

Bir yıldan fazla süren iç savaştan sonra Gettysburg, Vicksburg ve Chattanooga’daki Birlik zaferleri Güney ordularında ağır hasarlara neden oldu. Lincoln, 1 Ocak 1863’de Özgürlük Bildirgesini yayınladı ve güney eyaletleri de bu bildirgeye uymak zorunda kaldı. O yıl kendisi ve Amerika tarihi için dönüm noktalarından biri olan ünlü Gettysburg Address konuşmasını yaptı. Lincoln, Kasım 1864’te ezici bir üstünlükle yeniden başkan seçilerek Amerika’nın birliğini sağlamayı başardı.

Abraham Lincoln Suikasti

Abraham Lincoln, 14 Nisan 1865’de, Washington D.C.’deki Ford Tiyatrosu’nda eğlenceli bir tiyatroya katıldı. Tiyatroya eşi, Henry Rathbone ve Rathbone’un nişanlısı ile katılmıştı.

Tanınmış bir aktör ve güney sempatizanı olan John Wilkes Booth, locaya çıkarak Lincoln’un arkasından kafasına doğru silahını ateşledi.  Hemen ona müdahale eden Rathbone’u omuzundan bıçakladıktan sonra sahneye atladı. Güney eyaletlerinden Virginia sloganı olan “Sic semper tyrannis!” (Tiranlara daima böyle olur!) diyerek sahneden ayrıldı.

O gece, Başkan Yardımcısı Andrew Johnson ve Dışişleri Bakanı William H. Seward de suikaste uğradılar ancak şans eseri kurtuldular.