No menu items!

20. Yüzyılda Osmanlı Devleti

Tavsiye Yazılar

Paris Barış Konferansı

 • İlk defa İtilaf devletleri arasında anlaşmazlıklar çıktı.
 • Konferansa yenilen devletler davet edilmemiştir.
 • Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) kurulmuştur.
 • İtalya’ya verilecek yerler Yunanistan’a verildi.
 • ABD Monroe Doktrini (Yalnızlık Politikası)ile Avrupa siyasetinden çekildi. II. Dünya savaşına kadar dünya siyasetinde İngiltere, Fransa etkin olacaktır.

I. Dünya Savaşı’nı Bitiren Antlaşmalar

 • Versay: Almanya-İtilaf Devletleri
 • Sen Jermen: Avusturya-İtilaf Devletleri
 • Nöyyi: Bulgaristan-İtilaf Devletleri
 • Trianon: Macaristan-İtilaf Devletleri
 • Sevr: Osmanlı Devleti-İtilaf Devletleri

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)

 • Paris Barış Konferansı’nda yakaladıkları fırsatı değerlendirdiler.
 • Megola İdea’yı (Büyük Ülkü) gerçekleştirme.
 • Vali Nurettin Paşa halkı örgütledi ancak görevden alındı.
 • Hasan Tahsin (Osman Recep Nevres) ilk kurşunu sıktı.
 • Redd-i İlhak Cemiyeti kuruldu.
 • Maşatlık mitinginde Yunan işgali protesto edildi.
 • Halide Edip Adıvar, Nakkiye Elgün, Mehmet Emin Yurdakul, Selim Sırrı Tarcan mitinglerde etkili oldular.

İşgaller Sırasındaki Raporlar

Amiral Bristol Raporu:

 • Milli mücadelenin haklı olduğunu kanıtlayan ilk belge.

Milne Hattı (Milne Raporu)

 • Kuvay-i Milliye yunanlılara karşı başarılı olunca İngiliz komutan Milne, yunanlıların güvenliği sağlamak ve Yunanlılara zaman kazandırmak için bir hat oluşturdu

General Harbourd Raporu

 • Milli mücadelenin haklı olduğunu ispatlayan ikinci belgedir.
 • Doğu Anadolu da Ermenilerin haksız olduğu görülmüştür.

NOT: Doğu’da Kuvay-ı Milliye yoktur. Kazım Karabekir 15. Kolordu’yla Ermenilere karşı savaştı. Daha sonra Milli Mücadeleye katıldı. Ayrıca bu ordu TBMM’nin oluşturduğu düzenli ordu değildir.

Cemiyetler

Zararlı Cemiyetler

Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler
 • Mavri Mira Cemiyeti
  • Rumların kurdukları cemiyettir. Eski Bizans’ı diriltmeye çalışırlar. Yunan işgalini kolaylaştırmayı hedeflerler.
 • Etnik-i Eterya Cemiyeti
  • Rumlar kurmuştur.İlk kurdukları cemiyettir.
 • Pontus Rum Cemiyeti
  • Rumlar kurdu, Karadeniz’de Rum Devleti’ni tekrar kurmak istemektedirler.
 • Kordos Cemiyeti
  • Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki insanları göç ettirip, Rum sayısını arttırmak isterler.
 • Taşnak Cemiyeti
  • Doğu Anadolu’da Ermeni Devleti kurmak.
 • Hınçak Cemiyeti
  • Doğu Anadolu’da Ermeni Devleti kurmak.
 • Makabi (Musevi)-Alyans-İsrail Cemiyeti
  • Osmanlı Devleti’nden ayrılan Yahudilere Filistin topraklarında İsrail Devleti kurmak.
Milli Varlığa Düşman Cemiyetler
 • Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti
  • Kurtuluş padişaha bağlı kalmaktır.
 • Teali İslam Cemiyeti
  • Dinin esaslarına bağlı kalmak kurtuluştur.
 • Kürt Teali Cemiyeti
  • Kürt devleti kurmak.
 • İngiliz Muhipleri
  • Kurtuluş İngiltere’nin mandasına girmektir.
 • Wilson İlkeleri
  • ABD mandasına girmeyi savunurlar.
 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 • Askeri Nigahban Cemiyeti
  • Padişaha bağlı emekli subayların kurduğu cemiyettir.

Yararlı Cemiyetler

Milli Varlığı Koruyan Cemiyetler
 • Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti:
  • Cafer Tayyar kurmuştur.
  • İlk direniş örgütüdür.
  • Mavri Mira’ya karşıdır.
  • Geçici devlet kurmayı amaçlar.
 • İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
  • Bu cemiyeti 14 Mayıs 1919 da Redd-i İlhak cemiyetiyle birleşti.
 • Redd-i İlhak Cemiyeti
  • Kuvay-i Milliye’yi örgütler.(İzmir)
  • Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerini düzenlemiştir.
 • Kilikyalılar Cemiyeti
  • Ali Fuat girişimiyle Fransız işgalini, Ermenilerin işgalini engellemek için kurulmuştur.
  • Pozantı Kongresinde toplanmışlardır.
   • Toplanan son kongredir.
 • Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti
  • Trabzon da Rum devleti kurulmasına engel olmak
  • Erzurum Kongresine katılmışlardır.
  • Silahlı direniş göstermişlerdir.
 • Şark (Doğu) Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
  • Erzurum Kongresini toplamışlardır.
  • Göçleri engeller.
  • Albayrak, Hadistan, La Pays gazetelerini çıkardılar.
 • Milli Kongre Cemiyeti
  • Kuvay-i Milliye tabirini ilk kez kullanıldı.(Prof. Dr. Esat Işık)
  • Silah değil, basın yoluyla direnir.
  • Tüm cemiyetlerin birleşmesini sağladılar.
 • Gizli Karakol Cemiyeti
  • Lojistik destek sağlarlar.(Milli mücadeleye)
  • İstanbul da tutsak düşen vatanseverleri kurtarmak.
 • Anadolu Kadınları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
  • Sivas valisi Reşit Paşa’nın eşi Melek Hanım ve arkadaşları Sivas’ta kurmuştur.
  • Mustafa Kemal’in kurulmasını istediği tek cemiyettir.
 • Vahdet-i Milliye Cemiyeti
  • Tüm cemiyetlerin birleşmesini istemişlerdir.
 • Kars İslam Milli Şurası
 • Mim Mim Grubu

NOT: Yararlı cemiyetlerin hepsi Sivas Kongresi’nde birleştirildi ve adı Anadolu Rumeli ve Müdafaa-i Hukuk adını aldı.


KPSS tarih notları için tıklayınız…


Yeni İçerikler

İyi Huylu Prostat ile Prostat Kanserinin Belirtileri ve Tedavisi

Prostat Nedir?Erkeklerde üreme sisteminin bir parçası olan prostat, ortalama 18-20 gr ağırlığında olan ve idrar torbasının çıkışını çevreleyen bir salgı...

Benzer İçerikler