1 Ağustos 2017 Kapalı

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Yazar: Dijital Dergi

Mustafa Kemal'in İstanbul'daki Çalışmaları Mondros Ateşkes antalşaması imzalandığı dönemde Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Komutanı olarak görev yapmaktaydı. Mondros Ateşkes antlaşmasına dayanarak Yıldırım Orduları Komutanlığının lağvedilmesi üzerine 13 Kasım 1918 de Mustafa Kemal İstanbul'a gelmiştir. Mustafa Kemal düşman donanmasını İstanbul da...

1 Ağustos 2017 0

Ayastefanos Antlaşması

Yazar: Dijital Dergi

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 3 Mart 1878 tarihinde Ayastefanos’ta (Yeşilköy) yapılan antlaşma. Antlaşmayı Oluşturan Unsurlar 19 yüzyılın ikinci yarısında,...

1 Ağustos 2017 Kapalı

Osmanlı Padişahları Döneminde Yaşanan Olayların Özeti

Yazar: Dijital Dergi

Kuruluş Dönemi Osmanlı Padişahları Osman Bey (1299 - 1324) 1299 Osmanlı Devleti’nin kuruluşu1300 Yenişehir'in alınması ve merkez yapılması1302 Bizans'la Koyunhisar...

28 Nisan 2020 Kapalı

1. TBMM DÖNEMİ

Yazar: Yasemin Kuru

TBMM’nin Açılma Nedenleri: İstanbul’un resmi olarak işgali ve Mebusan Meclisi’nin dağıtılması neticesinde, seçimlerle belirlenen 150’ye yakın vekille Ankara Hacı Bayram…