Villanova Kültüründen Etrüsk Medeniyetine Geçiş Süreci

Bir önceki yazımızda, İtalya üzerindeki Tunç Çağı ve Demir Çağı kültürlerine değinmiş, bu süreçlere verilen kültürleri inceleyip açıklamıştık. İtalya üzerindeki

Devam

Antik Roma Mimarisinden Modern Mimariye Atriumlu Yapıların Kullanımı

Yatak odaları ve kütüphaneler, sabah ışığı ihtiyacından dolayı doğuya bakmalıdır. Kışlık yemek ve banyo odaları güneybatıda olmalıdır ki akşam batan güneşin ışığından en verimli şekilde yararlanılabilsin. Bu ve bunun gibi etkenler nedeniyle, antik çağlardan günümüze kadar ısı ve ışık kaynağının doğru ve yararlı kullanımı sağlanmaya çalışılmıştır…

Devam

El-Harezmi

Harezmi, matematik tarihinin en büyük alimlerinden biri ve cebir ilminin kurucusudur. Bunun yanı sıra astronomi ve coğrafya alanında da önemli çalışmaları bulunmaktadır. Harezm’de 780 yılında doğmuştur.

Devam

Kommagene Krallığı

Kommagene Krallığı, Toroslar ile Fırat nehri arasında uzanan, Adıyaman vilayetini kapsayan Maraş ve Gaziantep’e kadar genişleyen bir alanın içinde yer

Devam

Geç Tunç Çağı’ndaki Denizaşırı Ticaret

Denizaşırı ticaret, geç tunç çağında ortaya çıkan bir yenilik değildir. Ege üzerinden baktığımızda Paleolitik Dönem’den beri bir denizaşırı ticaret kullanıldığını

Devam

“Bak Kim Döndü”

Acaba hiç gitmiş miydi ki?!!!… Politik hiciv son yıllarda ülkemizde oldukça rağbet gören bir ifade tarzıdır. Politik olaylar karşısında geliştirilen

Devam

Katib Çelebi

XVII. yüzyıl Osmanlı ilim ve kültür hayatına adeta damgasını vuran Katib Çelebi, Türkiye’de olduğu kadar Batı dünyasında da büyük bir takdir ve şöhret kazanmış, eserlerinden hayranlık derecesine varan ifadelerle bahsedilmiştir.

Devam

Aşık Kimdir, Aşıklığın Dört Hâli Nedir?

Tasavvuf ehli, “Aşık”lığın dört halinden dem vururlar: Kabz, Bast, Sekr ve Sahv. Bu yazımızda bu hâlleri açmaya gayret edeceğiz… Kabz

Devam